The Modernist Journals

Ermenegildo Zegna คอลเลคชั่นฤดูร้อน 2021 ที่หลอมรวมธรรมชาติ มนุษย์ และ จักรกล เข้าไว้ด้วยกัน

ในปี 2020 นับเป็นการครบรอบ 110 ปี ของแอร์เมเนจิลโด เซนญ่า (Ermenegildo Zegna) แม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่โลกเกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดอย่างรวดเร็ว แต่นั่นถือเป็นโอกาสที่จะทำให้เราหันกลับมามองถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นแก่นแท้หลักของแบรนด์ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในช่วงเวลาอันยากลำบาก ของมวลมนุษยชาติ แต่ถึงอย่างนั้นก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายในการที่เราจะตระหนักถึงเหตุและผลของการดำรงอยู่ ในโลกใบนี้ด้วย ทั้งยังตระหนักถึงการกระทำของเราที่จะช่วยสร้างคุณค่าและความเป็นอยู่ที่ดีต่อผู้อื่นและโลกใบนี้

แอร์เมเนจิลโด เซนญ่า ก็เช่นเดียวกัน เริ่มต้นจากการเป็นโรงงานสิ่งทอมาจนถึงการเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้า นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น แอร์เมเนจิลโด เซนญ่า มีความผูกพันกับธรรมชาติมาอย่างเหนียวแน่น ไม่เพียงแค่การเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบและแหล่งที่มาเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นั่นก็คืออุทยานแห่งชาติ โอเอซิ เซนญ่า (Oasi Zegna)

สำหรับ Ermenegildo Zegna XXX คอลเลคชั่นฤดูร้อน 2021 นี้ ถือเป็นโปรเจ็กต์พิเศษที่หลอมรวมเอาเสื้อผ้าและการนำเสนอแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกัน รวมไปถึงประสบการณ์ในการรับชมในรูปแบบไลฟ์สด ราวกับสายสัมพันธ์ที่มีความพิเศษแตกต่างไม่เหมือนใคร ระหว่างธรรมชาติและจักรกล อันมีมนุษย์เป็นผู้ที่ทำการเชื่อมต่อสายสัมพันธ์นี้ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกและความสมเหตุสมผล