The Modernist Journals

Burberry เผยภาพเบื้องหลังการสร้างสรรค์ผ้าพันคอแคชเมียร์ ไอเทมที่เปรียบเสมือน DNA ของแบรนด์

Burberry เผยภาพเบื้องหลังการสร้างสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองผ้าพันคอแคชเมียร์ ไอเทมอันเป็นเอกลักษณ์ที่เปรียบเสมือน DNA ของแบรนด์พร้อมสะท้อนความสัมพันธ์อันดีกับช่างฝีมือท้องถิ่นชาวสกอตแลนด์ในท้องถิ่น

ผ้าพันคอแคชเมียร์จากแบรนด์ Burberry มีกรรมวิธีการผลิตมากกว่า 30 ขั้นตอน โดยผ้าแคชเมียร์ได้ถูกทอด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ่านการซักล้างด้วยน้ำแร่ และการแปรงเส้นใยอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ผิวสัมผัสที่นุ่มเป็นพิเศษ ซึ่งแต่ละขั้นตอนการผลิตล้วนต้องอาศัยความชำนาญการของช่างฝีมือเป็นอย่างสูง

นอกจากนี้เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมผ้าขนสัตว์แคชเมียร์ Burberry ได้จับมือกับองค์กรต่างๆ รวมถึง Sustainable Fibre Alliance (SFA) เพื่อฟื้นฟูทุ่งหญ้า ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์และสนับสนุนการดำรงชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานผ้าขนสัตว์สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน