The Modernist Journals

ดื่มด่ำไปกับความงามแห่งห้วงเวลาเสมือนจริง ผ่านนิทรรศการ “Variations of Pauses” โดย ชญานิน กวางแก้ว ณ โรสวูด กรุงเทพฯ

นิทรรศการ “Variations of Pauses” เป็นส่วนหนึ่งของ “A Symphony of Pauses” นิทรรศการแสดงเดี่ยวโดยชญานิน กวางแก้ว ที่จัดแสดงกับ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ขอบเขตของเวลาและการเคลื่อนไหว คือสิ่งย้ำเตือนให้รำลึกถึงความสอดประสาน โลกที่มองเห็นอยู่นี้คือความไม่แน่นอน หากแต่ภวังค์แห่งจิตใต้สำนึกคือชั่วนิรันดร์ ความสอดประสานของปัจจัยต่างๆ ที่สอดคล้องกันเพื่อก่อกำเนิดความทรงจำใหม่ของเราอยู่เหนือกาลเวลา ระดับขั้นที่อยู่ภายในต่างมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับความธรรมดาที่มักประสานกับทำนอง การปรากฏขึ้นครั้งแรกในแต่ละรูปแบบดั้งเดิมได้เริ่มขึ้น ก่อนจะปรากฏขึ้นอีกหลายครั้งซ้ำซ้อนกัน ซึ่งในแต่ละครั้งก็มักนำพาการปฏิบัติรักษาซึ่งสัมพันธ์กับใจความสำคัญ ผลงานแต่ละชิ้นแสดงถึงการผันแปรของจังหวะต่างๆ กลุ่มของความหยุดชะงักที่เก็บสะสมการเปลี่ยนไหวอันแรงกล้าอันก่อให้เกิดของตัวมันเองอย่างง่ายดาย นิทรรศการในครั้งนี้ คือการเพ่งความสนใจในสิ่งธรรมดาสามัญเทียบเท่ากับเวลาที่สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อนสายตา และเร็วกว่าความคิด ความปรารถนาที่ไม่สามารถกล่าวออกไปได้เพื่อหยุดยั้งเข็มนาฬิกาและรสชาติในทุกๆ จังหวะที่เป็นที่น่าพอใจ ว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าส่วนไหนสำคัญสำหรับเรา

ความปรารถนาของชญานินที่จะสามารถศึกษาในแต่ละชั่วขณะอันน่าจดจำของการค้นหาคำตอบของชีวิต คือการตอกย้ำในองค์ประกอบที่เขาได้ถ่ายทอดสู่ภาพผลงาน แม้ว่าหลายสิ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปพร้อมกับเวลา แต่ในขณะเดียวกันกลับไม่สามารถยุติสภาพของความมั่นคงได้ ฝีแปรงในงานของชญานินที่ถ่ายทอดออกมาได้เหมือนจริงอย่างมากนั้นแสดงออกถึงจังหวะเวลาที่เชื่องช้าของชีวิต หรือวัตถุที่เป็นองค์ประกอบหลักส่วนภาพที่พร่าเลือน คือห้วงเวลาต่างๆ ที่ผ่านไปรวดเร็วและรายล้อมจุดสนใจนี้ แนวความคิดถึงเวลาถูกนำเสนออย่างต่อเนื่อง แต่มันก็เร็วจนเราไม่อาจสังเกตเห็นได้ หลายๆ คราในชีวิตเรารู้สึกว่าบางอย่างเกิดขึ้นรอบตัวเราและเรามองไม่เห็น เราเพียงแค่หมุนมองรอบตัวทันทีทันใด เพื่อที่จะรู้ว่าบางสิ่งก็เปลี่ยนไปเสียแล้ว แต่มันได้ทิ้งร่องรอยว่า มันคืออะไร และทิ้งคำถามไว้ว่ามันควรจะเป็นเยี่ยงไรก่อนหน้านี้

หากเราปฏิบัติด้วยความจริงใจอย่างสูงสุด และถ้าเราสามารถเพ่งพินิจถึงแนวคิดที่ว่าวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหวสามารถที่จะเป็นจุดสนใจได้ในชั่วขณะหนึ่ง สิ่งนี้น่าจะเปรียบดั่งองค์ความรู้ของสิ่งที่อธิบายได้ถึงชีวิตและมายาแห่งกาล เมื่อดอกไม้ร่วงโรยอย่างรวดเร็วภายในห้วงชีวิตอันแสนสั้น ผลงานจิตรกรรมของชญานินเป็นดั่งเวลาของดอกไม้ เมื่อคำนึงถึงการรับรู้ถึงเวลา ผ่านทางความโรยราของกลีบดอก พวกมันเหล่านั้นไม่สามารถตระหนักรู้ได้ถึงการเบ่งบานหรือจุดจบของมันได้เลย มันได้เห็นแต่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพแวดล้อมของมันและไม่แม้กระทั่งเพลิดเพลินไปกับความงามอันไม่จีรังของมันเอง

โรสวูด กรุงเทพฯ และหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (S.A.C.) ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมความงามของห้วงเวลาที่กับนิทรรศการ “Variations of Pauses” โดย ชญานิน กวางแก้ว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณ Art Connection, ชั้น 3 โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมใดๆ