The Modernist Journals

ERMENEGILDO ZEGNA | แคมเปญ “LEGACY MAKES A MAN” ประจำฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 2020

“การเป็นผู้ชายในทุกวันนี้มีความหมายอย่างไร ?” นี่คือคำถามที่เป็นดั่งแนวทางการทำงานในทุกสิ่ง ที่ให้เรามาตั้งแต่ ปี 1910 ที่เซนญ่า ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมคือรากแห่งความคิดในการทำงาน จนถึงวันนี้ที่เซนญ่าครบรอบ 110 ปีในการก่อตั้งแบรนด์ เรายังคงยึดมั่นและมุ่งมั่นในคำสัญญาที่มีต่อโลกใบนี้ เมื่อแรกตั้งความฝันของ แอร์เมเนจิลโด เซนญา ไม่ได้มีเพียงแค่การสร้างสิ่งทอที่ดีที่สุดในโลกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการทำให้บ้านเกิดของเขา และโดยรอบเป็นพื้นที่ที่ดีขึ้น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สร้างผลกระทบต่อชีวิต ของคนรุ่นหลัง จนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังคงทำตามความฝันของผู้ก่อตั้งและยืนหยัดเพื่อสิ่งนี้ต่อไป

ในปี 2020 นี้ ครบรอบ 110 ปี ในการก่อตั้งแบรนด์แอร์เมเนจิลโด เซนญ่า ด้วยการย้อนกลับไปสำรวจแนวคิดอันเป็นมรดกตกทอดของแบรนด์ เพื่อสดุดีแก่ผู้ก่อตั้งแบรนด์ รวมไปถึงการวางรากฐานที่สำคัญในวันนี้ เพื่อที่จะเติบโตและสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่มากขึ้นในวันข้างหน้า อีกทั้งเรายังได้สอบถามไปยังชุมชนของเราในทั่วโลกว่า “สิ่งที่จะกลายเป็นตำนาน อันทรงคุณค่าของคุณคืออะไร” และสิ่งเหล่านี้ทำให้กำเนิดแคมเปญที่นำเสนอความเป็นชายในยุคสมัยใหม่ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 2019 จนมาถึงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน 2020 ที่เรายังคงค้นหาคุณค่าและแนวทาง ของแนวคิดความเป็นชายแบบร่วมสมัย รวมไปถึงความรับผิดชอบของผู้คนในเจเนอเรชั่นนี้ที่ต้องดูแลและยังต้องมอง ไปถึงอนาคต โดยเชื่อว่าการกระทำของเราในวันนี้จะส่งผลอย่างต่อเนื่องไปยังอนาคต เราจึงใช้ช่วงเวลานี้ในประวัติศาสตร์เพื่อพิจารณาว่าสิ่งใดคือมรดกที่เราจะส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไป

เราเริ่มต้นด้วยแนวทางแห่งความยั่งยืน แอร์เมเนจิลโด เซนญา ผู้ก่อตั้งแบรนด์นั้นคือผู้ที่จุดประกายให้เราลุกขึ้นมาปกป้องสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ตราบนานเท่านาน จากการที่เขาริเริ่มปลูกต้นไม้กว่า 50,000 ต้น มาตั้งแต่ยุค 1930 ด้วยจิตสำนึกในการตอบแทนที่มออบคืนให้ธรรมชาติ โครงการปลูกป่าของเขาได้เปลี่ยนภูมิทัศน์โดยรอบของโรงทอผ้า ที่มีขนาดกว่า 100 ตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในนาม OASI Zegna

ในฤดูกาลนี้ เราได้สืบสานปณิธานของผู้ก่อตั้งแบรนด์ที่มีต่อโลกใบนี้ เราขอเชิญชวนผู้คนและชุมชนต่างๆ เข้าร่วมกับเรา ในการดูแลโลกใบนี้เพื่อส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง กับแคมเปญ ‘Zegna Forest’ ประจำฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 2020 รวมไปถึงการเป็นผู้สนับสนุน OASI Zegna อีกด้วย

เพื่อเป็นดั่งจุดมุ่งหมายแห่งคำสัญญาของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้โลกดิจิทัลนำมาสู่การปฏิบัติในโลกความเป็นจริง โดยการครบครอบ 110 ปีของแบรนด์ อันมีหัวใจที่มุ่งมั่นต่อการพัฒนาระบบนิเวศ นำมาสู่การสร้างสรรค์ที่นำมาซึ่งเทคนิคการแกะสลักรูปหัวใจ ที่จะสะท้อนสัญลักษณ์แห่งปณิธานและความรักที่มีต่อผืนแผ่นดินในโลกใบนี้ โดยไม้แกะสลักรูปหัวใจนี้ทำมาจากไม้ที่ร่วงหล่นโดยธรรมชาติหรือถูกตัดด้วยเหตุผลที่นำมาซึ่งความปลอดภัย จากประเทศอิตาลี ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปรัชญาและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ อีกทั้งพร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาโลกของเรา ในนาม OASI Zegna ผ่านทาง ZEGNA.COM

ไม่เพียงแค่นั้นเรายังคงดำเนินงานต่อไปภายใต้ปรัชญา #UseTheExisting ใช้ในสิ่งที่มีอยู่ อันเป็นวิสัยทัศน์เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในการทำงานในโลกแฟชั่นระดับลักชัวรี ไม่ว่าจะเป็นงานตัดเย็บสไตล์เทเลอร์หรือเสื้อผ้าในแบบลำลอง เซนญ่าใช้วัสดุที่มีอยู่ และเส้นใยไฟเบอร์ที่เกิดจากการนำเอาวัสดุที่เหลือไปสร้างสรรค์ใหม่ให้เกิดเป็นเนื้อผ้า ภายใต้ปรัชญา #UseTheExisting เช่นเดียวกับความคิดที่พัฒนาขึ้นเกี่ยวกับความเป็นชาย ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องของ การนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ ของสิ่งที่มีอยู่ รวมไปถึงความฝันของการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่มีสิ่งใดเหลือและกลายเป็นขยะอีกต่อไป

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทต่างๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงหรือเลือกที่จะเป็นพลังบวกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ความรับผิดชอบของเราคือการใช้ประโยชน์จากอดีตของเราเพื่อสร้างปัจจุบัน และอนาคตที่ดีกว่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในทุกสิ่งที่เราทำตั้งแต่เทคโนโลยีที่เราใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ของเรา ไปจนถึง การสร้างให้เกิดความรับรู้กับลูกค้าของเราว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่า