The Modernist Journals

BURBERRY เปิดตัว ‘REBURBERRY EDIT’ ที่ผลิตจากวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน พร้อมเผยโฉมป้ายสินค้าสำหรับกลุ่มสินค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกทั่วโลก

BURBERRY เปิดตัว ReBurberry Edit รวบรวม 26 ลุค จากคอลเลคชั่น SS20 มาผลิตโดยใช้วัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน พร้อมเปลี่ยนป้ายผลิตภัณฑ์ สำหรับกลุ่มสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนโดยเฉพาะ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์สองในสามของ Burberry ได้ผลิตขึ้นเพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ซึ่งพื้นฐานของสินค้าทั้งหมดได้มุ่งเน้นไปที่โปรแกรมการพัฒนาแบบยั่งยืน ป้ายสินค้าสีเขียวพิสตาชิโอ (pistachio) อันใหม่นี้จะเป็นป้ายที่ช่วยบ่งบอกว่าสินค้าทุกชิ้นเป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เรียกว่า คุณลักษณะเชิงบวก (positive attributes) อันมีองค์ประกอบไปด้วยสินค้าออร์แกนิค หรือ เส้นใยธรรมชาติที่ถูกนำมารีไซเคิลเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า รวมถึงการคำนึงถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานที่ผลิต และ ความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ พนักงานและลูกจ้างจะได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน หรือ มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ได้มาตรฐาน

ReBurberry Edit นำเสนอเสื้อผ้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมถึงเครื่องประดับ ที่ล้วนจะต้องมีป้ายสินค้า สีเขียวพิสตาชิโอ (pistachio) อีกทั้งยังมีแว่นตาหลากหลายประเภทที่ทำจาก วัสดุอะซิเตตชีวภาพ เสื้อโค้ทกันฝน เสื้อพาร์กา เสื้อคลุม ที่ทำมาจาก ECONYL® ซึ่งเป็นการนำเอาพลาสติก เศษผ้าที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งตาข่ายจับปลาในทะเลมารีไซเคิล แล้วนำไปทอใหม่เป็นผ้าไนลอนที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับไนลอนทั่วไป รวมถึงเสื้อพาการ์ และเสื้อคลุมที่ผลิตจากโรงงานที่ลดการใช้พลังงานและน้ำ รวมถึงโปรแกรมการรีไซเคิลสิ่งทอและการจัดการสารเคมี ในขณะที่การเลือกกระเป๋าจะเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทนและชิ้นส่วนแจ็คเก็ตใน ReBurberry Edit ซึ่งมาจากผ้าไนลอนที่ได้รับการพัฒนาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น น้ำมันละหุ่ง และเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ที่ทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิล