The Modernist Journals

Zegna เปิดโรงงานประเทศอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งเพื่อผลิตชุดป้องกันสำหรับต่อสู้กับวิกฤต COVID-19

วันนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามของกลุ่ม Zegna เพื่อช่วยในการต่อสู้กับวิกฤต COVID-19 ทั่วโลกเราได้เริ่มผลิตชุดป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โดยมีเป้าหมายในการผลิต 280,000 ชุด ซึ่งความพยายามเหล่านี้จะช่วยจัดหาพัสดุที่จำเป็นเร่งด่วนไปยังเมือง Piedmont (250,000ชุด) และเมือง Canton Ticino (30,000 ชุด) ซึ่งเราได้ทำการแปลงส่วนหนึ่งของโรงงาน INCO ของเราในเมืองNovara ประเทศอิตาลี และ โรงงาน Consitex ในเมือง Mendrisio ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อรองรับการผลิตตามความเหมาะสม

นี่เป็นความพยายามและความร่วมมือระหว่าง เซนญ่า กรุ๊ป (Zegna Group), มูลนิธิเซนญ่า (Fondazione Zegna) เมือง Piedmont ประเทศอิตาลี และ เมือง Canton Ticino, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

โดยกลุ่ม Zegna มีความยินดีอย่างยิ่งที่ย่านสิ่งทอ Biella และ Unione Industriale Biellese ตอบสนองทันทีต่อการขอความช่วยเหลือของเรา และพร้อมที่จะทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เรากำลังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมือง Piedmont และในเมือง Canton Ticino เพื่อเร่งกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์อย่างเร่งด่วนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเวลานี้