The Modernist Journals

ลีวายส์® และนักแสดง “นุ่น ศิรพันธ์” ร่วมกันจัดแคมเปญ “I SHAPE MY WORLD” ที่ชวนผู้หญิงไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลาสติก

ลีวายส์® จัดแคมเปญ “I SHAPE MY WORLD” แรงบันดาลใจสู่การสร้างโลกใบใหม่ในแบบ “เธอ” ชวนผู้หญิงไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมแห่งแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของผู้หญิงในแบบลีวายส์® เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้หญิงไทยให้มีความภาคภูมิใจในตัวเองและมั่นใจที่จะกล้าแสดงออกในแบบของตัวเอง สามารถเป็นต้นแบบหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลก เนื่องในวันสตรีสากล (International women’s day) ในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี โดยครั้งนี้ได้นักแสดงมากความสามารถอย่าง นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา มาร่วมแชร์การใช้ชีวิตแบบ ECO LIFE เชิญชวนให้คนหันมาเลิกใช้ single – use plastic ลดภาวะโลกร้อน

ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาวิกฤตระดับโลกโดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการใช้พลาสติกซึ่งเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ยาก ทำให้ปริมาณขยะสะสมและคอยบั่นทอนปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ ลีวายส์® จึงสนับสนุนแนวคิดของสุดยอดแม่บ้าน ECO นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ที่ปัจจุบันเธอเป็นกระบอกเสียงที่เชิญชวนให้คนหันมาเลิกใช้ single – use plastic นานถึง 13 ปี ลดปริมาณการใช้พลาสติกไปได้ถึง 1 ล้านชิ้น

“ถ้าวันนี้เรามีทุกอย่างพร้อม แต่เราไม่มีโลกที่จะอยู่ คุณไม่มีน้ำใช้ คุณไม่มีไฟฟ้าใช้ คุณไม่มีอาหารดี ๆ กิน คุณไม่มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ สิ่งที่คุณพยายามทำหลาย ๆ อย่าง ไม่มีค่าเลยนะ”

เพราะเหตุนี้ เธอจึงได้ให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้เธอได้มีแนวคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองและก่อตั้งบริษัท คิดคิด จำกัด ที่ทั้งออกแบบทั้งบริการผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะเวลากว่า 13 ปี เธอไม่ย่อท้อต่อการเป็นกระบอกเสียงในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ชีวิตแบบ ECO และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบ้านหลังใหญ่ที่สมบูรณ์ผ่านธรรมชาติอันบริสุทธิ์ จนถึงปัจจุบันเธอสามารถรณรงค์ชักชวนให้ผู้คนลดการใช้ single – use plastic ได้มากถึง 1 ล้านชิ้น ผ่านการบันทึกจากแอปพลิเคชัน ECOLIFE ที่เธอสร้างขึ้นจนมีสมาชิกมากถึง 50,000 คน และความสำเร็จนี้ยังถูกสานต่อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนอีกมากมายมาร่วมกันสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับโลกใบนี้

ติดตามชมเรื่องราว“I SHAPE MY WORLD” แรงบันดาลใจสู่การสร้างโลกใบใหม่ในแบบ “เธอ” ได้ที่ https://youtu.be/p6JDUd2xlSU